მედია ტური ახალ ტურისტულ ბილიკზე

  2019 წლის 6 ნოემბერს ასოციაცია,, შავი ზღვის ეკო აკადემია“-ს ორგანიზებით მოეწყო საინტერესო მედია ტური ახალ ტურისტულ ბილიკზე - მახუნცეთი მაჭახელას ხეობის ,,მთავარანგელოზის მთის“ ბილიკზე და მაჭახელას ხეობაში. ტურში მონაწილეობდნენ გაზეთი ,,აჭარა“ -ს და ,,ბათუმელები“-ს ჟურნალისტები, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ტურ ოპერატორები, მაჭახელას ეროვნული პარკის წარმომადგენლები და ადგილობრეივი გიდები. მათ მიიღეს ინფორმაცია მაჭახელას ეროვნული პარკის ღირსშესანიშნაობების (ფლორა-ფაუნა) და ტურისტული ბილიკების შესახებ.

ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის (DCFTA) საინფორმაციო-რესურს მაგიდის გახსნის ღონისძიება

2018 წლის 30 აპრილს

პროექტის მიმდინარეობის გეგმიური მონიტორინგი

2017 წლის 10 იანვარს, Oxfam-ის და ,,ბრიჯი-ინოვაცია და განვითარება"-ს წარმომადგენლები მონიტორინგ ვიზიტით იმყოფებოდნენ ხულოს, შუახევისა და ქედის მუნიციპალიტეტში პროგრამის ,,თემების მდგრადობის ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში" ფარგლებში. პროგრამას საქრთველოში ანხორციელებს ,,ბრიჯი-ინოვაცია და განვითარება" ასოციაცია ,,შავი ზღვის ეკო-აკადემია"-სთან პარტნიორობით. ფინანსურ მხადაჭერას უწევს Oxfam და ევროკომისია (DIPECHO).

პროგრამის - ,,თემების მდგრადობის ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში" მონიტორინგი

2016 წლის 14 სექტემბერს, OXFAM-ის პროგრამის ,,თემების მდგრადობის ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში" ფარგლებში, აჭარის რეგიონში პროექტის მონიტორინგზე იმყოფებოდნენ გენერალური დირექტორატი სამოქალაქო დაცვისა და ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამების დასავლეთ ბალკანებისა და სამხრეთ კავკასიის ოფისის წარმომადგენელი - ჯაკობო ლომბარდი, საქართველოს ოფისის წარმომადგენელი - ქეთი ლომსაძე, OXFAM-ის პროგრამის რეგიონული ხელმძღვანელი - ანა პალონკა, OXFAM-ის პარტნიორი ორგანიზაციების ,,ბრიჯი-ინოვაცია და განვითარება" -ს და ასოციაცია ,, შავი ზღვის ეკო აკადემია“-ს წარმომად

გვერდები