ტრენინგები

ხულოს,  შუახევისა და ქედის მუნიციპალიტეტის  სოფლებში (დიდაჭარა,ნიგაზეული, აბუქეთა) ასოციაცია ,, შავი ზღვის ეკო აკადემია"-ს წარმომადგენლების მიერ  რეგიონული პროგრამის "თემების მდგრადობის ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში" ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ევროკომისიის (DIPECHO) და ოქსფამის ფინანსური მხარდაჭერით საქართველოსა და სომხეთში, უტარდებათ მობილიზაციის, ადვოკატირების და პროექტის წერის ტრენინგები.