„გოდერძის მეგობრები“ -  ახალი სამოქალაქო ინიციატივა

გოდერძის მეგობრები“ -  ახალი სამოქალაქო ინიციატივა

ქართველი ბუნებისდამცველები გოდერძის უღელტეხილის მდგრადი განვითარების ხელშესაწყობად გაერთიანდნენ.

გოდერძის მეგობრებიასე ჰქვია ახალ სამოქალაქო ინიციატივას, რომელიც 24 თებერვალს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმზე ხელმოწერით 16 ორგანიზაციამ წამოიწყო.

 „შავი ზღვის ეკო აკადემია“-ს, „მტირალას და მაჭახელას დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაცია“-ს, გარემოსდაცვითი ასოციაციაფსოვი“-ს, შპსჯეოგრაფიკ თრეველ ჯორჯია“-ს, შპსეკო ტურსი ჯორჯია“-ს, შპსეკო ფილმს“-ის, „კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი“-ს (CENN), საქართველოს ბოტანიკური საზოგადოება“-ს, ასოციაციაფლორა და ფაუნა“-ს, ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაციაელკანა“-, ასოციაცია ,,მწვანე ზრდა“-, ,,გარემო და განვითარება- პროგრამების მენეჯერ, ,,კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი“-ს აღმასრულებელ დირექტორ, „საქართველოს ბოტანიკური საზოგადოება“-ს პრეზიდენტის და „ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირი“-ს (IUCN) წარმომადგენლის კავკასიაში, გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების ხელშემწყობი ასოციაციამთა-ბარი”- და „მწვანე ნაბიჯი“-, წარმომადგენლებს სურთ ჩაერთონ გოდერძის უღელტეხილის განვითარებასთან დაკავშირებულ პროცესში, მიიღონ მონაწილეობა განხილვებში და წარმოადგინონ საექსპერტო დასკვნები.

ჩვენ ვაცნობიერებთ საფრთხეებს, რომლებიც გოდერძის უღელტეხილის ინფრასტრუქტურული განვითარების პარალელურად, შესაძლოა დაემუქროს აჭარის რეგიონის უნიკალურ ბიომრავალფეროვნებას, გოდერძის უღელტეხილის ბუნებრივ ჰაბიტატებს, მისი კულტურული მემკვიდრეობის და ველური ბუნების მიმზიდველობას. ჩვენ ვთანხმდებით, რომ გოდერძის განვითარებასთან დაკავშირებული ყველა საკითხი უნდა გახდეს დისკუსიის და შეფასების თემა ყველა დაინტერესებული მხარისთვის, რათა დავიცვათ მისი უნიკალური ბიომრავალფეროვნება ქაოტური, არამდგრადი და ზიანის მიმყენებელი განვითარებისგან,“ - ნათქვამია მემორანდუმში.

გოდერძის უღელტეხილს ტურიზმის განვითარების დიდი პოტენციალი აქვს, რაც დაკავშირებულია ამ ტერიტორიის საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ უნიკალურ ბიომრავალფეროვნებასთან. ქართველი გარემოსდამცველები ჯერ კიდევ 2021 წლის აგვისტოში გამოეხმაურნენ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულკურორტგოდერძისმიმდებარე ტერიტორიის განაშენიანების დეტალური გეგმისსკოპინგის განცხადებას და ხელისუფლებას ჩართულობა, თანამშრომლობა და ექსპერტული დახმარება შესთავაზეს.