რეინჯერთა გადამზადების ტრენინგი

შავი ზღვის ეკოაკადემია პოლონელ პარტნიორ - „მდგრადი განვითარების ფონდ“-თან ერთად ახორციელებს პროექტს „ჩვენი ტყე“, რომელიც დაფინანსდა პოლონურ-ამერიკული თავისუფლების ფონდის პროგრამის „RITA - გარდამავალი ეკონომიკის რეგიონი“ ფარგლებში. პროექტის ფარგლებში ამა წლის 12-22 მაისს,  მტირალას და მაჭახელას ეროვნული პარკების ადმინისტრაციის დაცვის განყოფილების თანამშრომლებისთვის ჩატარდა რეინჯერთა გადამზადების ტრენინგი შემდეგ საკითხებზე:

- ინდივიდუალური პატრულირების-ჯგუფური პატრულირების წესები;

- მობილური ჯგუფების მუშაობა ველზე;

- ტერიტორიის დაზვერვა;

- სამართალდამრღვევის დაკავების დროს-უსაფრთხოების წესების დაცვა;

- ტყეში გადარჩენის ტაქტიკა/მეთოდები, ველზე საჭირო აღჭურვილობის გამოყენება, რუკაზე მუშაობა, ნავიგაცია და სხვა;

- კომუნიკაცია რეინჯერებს შორის;

- ვიზიტორის დაკარგვის შემთხვევაში გასატარებელი სამძებრო ღონისძიებები დაგეგმვა, განხორციელება და უსაფრთხოების წესები.