ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის (DCFTA) საინფორმაციო-რესურს მაგიდის გახსნის ღონისძიება

2018 წლის 30 აპრილს, პროექტის ,, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის მხარდასაჭერად, რომელსაც ახორციელებს პინი (People in Need Georgia) პარტნიორებთან: PMC კვლევით ცენტრთან, სოფლად თემთა განვითარების სააგენტოსთან (RCDA), ასოციაცია ,,ათინათთან და საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლად განვითარების ალიანსთან ერთად, ფარგლებში ასოციაცია შავი ზღვის ეკო აკადემიის ოფისში
(.ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქუჩა 79) ჩატარდა ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის (DCFTA) საინფორმაციო-რესურს მაგიდის გახსნის ღონისძიებაევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის (DCFTA) საინფორმაციო-რესურს მაგიდების მთავარი მიზანი და დანიშნულებაა გახდეს საინფორმაციო-საგანმანათლებლო რესურსი სოფლად მცირე/საშუალო მეწარმეებისათვის, და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მწარმოებელთათვის ევროპასთან ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის შესაბამის ასპექტებზე.